Doba realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2020

Projekt: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v 6 klubech TJ Ostrava

Ev.číslo smlouvy:  0075/2020/ŠaS

Poskytovatel: Statutární město Ostrava

Stručná anotace projektu:

Záměrem projektu je podpora při zajišťování pravidelné sportovní činnosti se zaměřením na aktivity dětí a mládeže a organizování akcí pro tyto sportovce.

Cílem projektu je dětem a mládeži zajistit celoroční pravidelnou  činnost pod odborným dohledem trenérů a cvičitelů.