Doba realizace projektu: 1.1.2019 – 31.12.2019

Projekt: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v 10 klubech TJ Ostrava

Ev.číslo smlouvy:  10185/2019/OŠR

Poskytovatel: Statutární město Ostrava MOaP

Stručná anotace projektu:

Záměrem projektu je podpora při zajišťování pravidelné sportovní činnosti se zaměřením na aktivity dětí a mládeže a organizování akcí pro tyto sportovce.

Cílem projektu je dětem a mládeži zajistit celoroční pravidelnou  činnost pod odborným dohledem trenérů a cvičitelů.