Doba realizace projektu:   1.1.2018 – 31.12.2018

Projekt:                    Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v TJ Ostrava

Ev.číslo smlouvy:   0882/2018/ŠaS

Poskytovatel:         Statutární město Ostrava

Stručná anotace projektu:

Záměrem projektu je podpora při zajišťování pravidelné sportovní činnosti se zaměřením na aktivity dětí a mládeže a organizování akcí pro tyto sportovce.

Cílem projektu je dětem a mládeži zajistit celoroční pravidelnou  činnost pod odborným dohledem trenérů a cvičitelů.