Doba realizace projektu:  1.3.2018 – 31.12.2018

Projekt:                    Reprezentace MSK mladými judisty TJ Ostrava na mezinárodních velkých cenách

Ev.číslo smlouvy:   08236/2018/ŠMS

Poskytovatel:         Moravskoslezský kraj

Stručná anotace projektu:

Záměrem projektu je podpora mladých judistů při zajišťování reprezentace města Ostravy a moravskoslezského regionu, kdy si mohou porovnat síly na mezinárodní úrovni při účasti na Velkých cenách.