Doba realizace projektu:  1.1.2018 – 31.12.2018

Ev.číslo smlouvy:     502018_2B_2013

 Poskytovatel:          Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Stručná anotace projektu:

Cílem projektu je podpora při zajišťování pravidelné sportovní činnosti se zaměřením na aktivity dětí a mládeže a organizování akcí pro tyto sportovce pod odborným dohledem trenérů a cvičitelů. Udržovat kvalitní a bezpečný stav sportovní infrastruktury, zajišťovat obnovu a modernizaci sportovních a regeneračních zařízení ve vlastnictví TJ Ostrava pro vrcholové i výkonnostní sportovce - především mládež.