Doba realizace projektu: 1.1.2017 - 31.12.2017

Projekt: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v TJ Ostrava

Ev.číslo smlouvy: 0567/2017/ŠaS

Poskytovatel: Statutární město Ostrava

Stručná anotace projektu:

Záměrem projektu je podpora při zajišťování pravidelné sportovní činnosti se zaměřením na aktivity dětí a mládeže a organizování akcí pro tyto sportovce.

Cílem projektu je dětem a mládeži zajistit celoroční pravidelnou  činnost po odborným dohledem trenérů a cvičitelů.