Na základě požadavku delegáta valné hromady TJ Ostrava uveřejňujeme zápis z jednání vedení TJ Ostrava s předsedou ČUS JUDr. Janstou při jeho návštěvě na TJ Ostrava. Informace byla aktuálně zveřejněna 10.3. na www.facebook.com/tjostrava. Další následná projednávání na státní úrovni a případné výstupy z některých bodů jsou v článcích ve Zpravodajích ČUS č. 3/2016 a 4/2016.

 Temata s JUDr. Janstou.pdf