Nevzhledná stavební buňka z roku 1980 ve Sportovnímu areálu Varenská, sloužící jako převlékárna se sociálkami, je minulostí! Vloni město Ostrava schválilo investiční dotaci 1 mil. Kč na rekonstrukci šaten pro venkovní sportoviště a v těchto dnech jsme ji mohli předat k užívání zejména návštěvníkům tenisových kurtů.

Prvořadou zásluhu na možnosti přestavby má Statutární město Ostrava, které z loterií a jiných hazardních her poskytlo TJ Ostrava dotaci, která však nepokrývala rozpočtované náklady. Při hledání spoluinvestorů došlo k dohodě s naší partnerskou stavební společností HSF System, a.s., která dlouhodobě podporuje naše sportovní aktivity a převzala realizaci stavby i s navazujícími závazky s rekonstrukcí spojenými. V únoru údržbáři TJ Ostrava mohli začít s demontáží Unimo buňky a v nové letní sezóně klienti venkovních sportovišť budou moci využívat v účelově dostačujícím objektu WC, sprchy či převlékárny bez hygienických obav.

Čekáme ještě na výsledek dotačního řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z jejichž finančních prostředků bychom dokončili izolační opláštění a venkovní úpravu vzhledu budovy a pořídili vnitřní vybavení šatních prostor. Pak se mohou na zdech v této centrální části sportovního areálu kromě logotypů našich hlavních partnerských účastníků stavby Ostrava!!! a HSF System objevit reklamy dalších firem, které podpoří sportovní výchovu mládeže i vrcholové sportovce.