Valná hromada TJ Ostrava se bude konat v úterý 14.4.2015 od 16.00 hodin ve Sportovním areálu Varenská. Hlavními body programu bude schvalování výsledků hospodaření za rok 2014, zhodnocení činnosti a sportovních úspěchů, významné akce připravované pro rok 2015 spolu s rozpočtem na rok 2015 a návrh změny stanov TJ Ostrava v souladu s podmínkami danými novým občanským zákoníkem. Valné hromady či členské schůze v jednotlivých klubech by měly proběhnout do konce března, na kterých by podle rozpočtových ukazatelů daných ekonomickým úsekem TJ Ostrava měl být postaven plán klubových činností a akcí. Za klub je nutno zvolit počet delegátů na valnou hromadu TJ Ostrava jako v minulých létech.