http://moravskoslezsky.denik.cz/ostatni_region/volejbalistky-ostravy-po-tretim-vitezstvi-nad-brnem-postoupily-do-semifinale-20160323.html Zdroj: http://moravskoslezsky.denik.cz/ostatni_region/volejbalistky-ostravy-po-tretim-vitezstvi-nad-brnem-postoupily-do-semifinale-20160323.html